علوم خفن

آزمون یک زنجیره غذایی

  • 2
  • 00:20:00
  • 35%
  • 4

وقت این است که خودتان در یک آزمون کوچک محک بزنید.

سوالات زیر قسمت های دیگری از روابط بین موجودات در یک اکوسیستم را به شما می آموزد.

 

دقت کنید که برای هر جواب نادرست ۵ امتیاز منفی می گیرید.

می توانید ۶ باز پاسختان را برای درست بودن امتحان کنید و در هر سوال از hint  برای گرفتن راهنمایی استفاده کنید.

موفق باشید.