0 دانشجو

دوره های برنامه نویسی برای کودکان در دبستان فروغ دانش سال سوم خود را پشت سر می گذارد. در این چند سال نزدیک به ۴۰۰ دانش آموز مختلف در این کلاس ها شرکت کرده اند.تاکنون تمرکز اصلی بر روی Microsoft kodu game lab بوده است، هر چند دوره های محدودی چون unity,game maker و kojo نیز برگزار شده است. امسال برای اولین بار Scratch نیز به کلاس های فرابرنامه ی دبستان فروغ دانش پیوست.

برنامه درسی خالی است
رایگان