سفر با کشتی

هر روز دو بار، یک بار ظهر و یک بار نیمه شب به وقت تهران، یک کشتی بندر عباس را به مقصد شانگهای و کشتی دیگری شانگهای را به مقصد بندرعباس ترک می کند. مسیر ۲ کشتی یکسان است و این سفر دقیقا ۸ شبانه روز طول می کشد. اخیرا با یکی از این کشتی […]

اعداد در صفحه ی شطرنج

صفحه شطرنجی رو در نظر بگیرید که از طرف راست و بالا نامتناهی است … می خواهیم تمام اعداد طبیعی رو در هر سطر و هر ستون بنویسیم به طوری که در هر سطر تمام اعداد طبیعی را داشته باشیم و در هر ستون هم همین طور … اعداد در هر سطر و هر ستون […]

معمای مهره ها

یک پارچ ، یک لیوان و یک استکان همراه با ۱۰ (ده) عدد مهره داریم. می خواهیم این مهره ها را به نحوی در این سه ظرف قرار دهیم که تعداد مهره ها در هر کدام از آنها یک عدد فرد باشد. چگونه این کار ممکن است؟  

کرایه ی هتل

شخصی مدت هفت شب در مهمانخانه ای منزل می کند و چون پول نقد برای پرداخت کرایه هتل را ندارد … قرار می گذارد از هفت حلقه بهم پیوسته طلا که به همراه دارد ، هر شب یکی از آنها را به جای کرایه به هتلدار بپردازد. اما می خواهد بیش از یک بار آن […]

معمای حلزون

حلزونی داخل چاهی به عمق ۲۰ متر افتاده است. حلزون سعی می کند از دیواره چاه بالا برود و از آن خارج شود. هر روز این حلزون می تواند ۵ متر بالا برود، اما شب هنگام، به خواب رفته و ۴ متر به پایین سر می خورد. چند روز طول می کشد که این حلزون […]

معمای چراغ ها و کلید

۲ اتاق در مجاورت هم داریم که هیچکدام پنجره ندارند ولی هر کدام یک در ورود و خروج دارند. در یکی از اتاقها سه چراغ برق و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارند. ما نمی دانیم کدام کلید کدام چراغ را روشن می کند. الف: میتوانید هر چند مرتبه که بخواهید […]

معمای کوک کردن ساعت

در قرن گذشته که ساعت ها مکانیکی ( اکثرا فنری) بودند، کسی که درکلبه ای جنگلی و به دور از بقیه زندگی می کرد،  داستانی به شرح زیر نقل کرد: « من ساعت مچی ندارم ولی در منزل یک ساعت دیواری زیبا و دقیق دارم. البته، گاهی فراموش می کنم ساعت را کوک کنم و […]