شخصی مدت هفت شب در مهمانخانه ای منزل می کند و چون پول نقد برای پرداخت کرایه هتل را ندارد …

قرار می گذارد از هفت حلقه بهم پیوسته طلا که به همراه دارد ، هر شب یکی از آنها را به جای کرایه به هتلدار بپردازد. اما می خواهد بیش از یک بار آن حلقه ها را از هم نگسلد.

چطور چنین چیزی ممکن است؟

1 Comments

  1. خالقی

    شب اول حلقه سوم را جدا کرده وبه هتلدار می دهیم شب دوم حلقه اول ودوم که به هم چسبیده اند را داده وحلقه سوم را می گیریم،شب سوم حلقه سوم را می دهیم وشب چهارم سه حلقه را از هتلدار گرفته وچهار حلقه چسبیده را میدهیم شب پنجم حلقه تکی را می دهیم، شب ششم حلقه تکی را گرفته وحلقه های دوتایی را می دهیم وبلاخره شب هفتم حلقه تکی را می دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *